Stypendia

Stypendia

Stypendia przyznajemy osobom, które swoją przyszłość widzą w IT, które również w czasie wolnym poświęcają się pasji jaką jest programowanie.

 

Nie rozliczamy na co zostają wydane pieniądze, oczekujemy jednak zaangażowania i postępów 
w nauce i rozwoju w IT.
Stypendia są po to aby łatwiej było się skupić na zdobywaniu wiedzy z IT, na poszerzaniu zainteresowań.
Jeśli interesujesz się szeroko rozumianą informatyką, widzisz swoją przyszłość na przykład w programowaniu, 
masz niezłe wyniki w nauce, a poza tym angażujesz się w dodatkowe przedsięwzięcia IT – koniecznie zgłoś się do 
naszego programu stypendialnego.

Możesz zyskać roczne stypendium o łącznej wysokości 3800 PLN.

 

Nasz regulamin przyznawania stypendium różni się trochę od tych uczelnianych. Dla nas, poza wynikami w nauce, naprawdę istotne są działania wykraczające poza standardowe obowiązki studenta. Premiujemy między innymi: działalność w kołach naukowych i organizacjach studenckich, aktywny udział w konferencjach (jako prelegent) – także tych uczelnianych, udział w konkursach informatycznych (np. programistycznych) czy prowadzenie branżowego bloga.

 

Wniosek o przyznanie stypendium naukowego – Młodzi w IT

Partnerzy

Dołącz do grona życzliwych
firm wspierających naszą fundację

Kontakt